Skip to main content
Älvstrandens Bygg är en del av Bygg och Konsult AB

Philip Eliasson tar över vd-rollen på Bygg & Konsult

22 jan, 2024

Den 1 januari 2024 genomförde Bygg & Konsult, som tillhör samma koncern som Älvstrandens Bygg, ett planenligt skifte i företagsledningen när Philip Eliasson, tidigare kalkylchef och vice vd, tog över rollen som vd.
– Jag ser mycket fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med våra fantastiska medarbetare, säger Bygg & Konsult nytillträdde vd.

Bygg & Konsult grundades redan 1990 – och sedan starten har bolagets målsättning varit att kunna hålla alla medarbetare sysselsätta med meningsfulla och utvecklande projekt, oavsett konjunkturläge. Denna målsättning har koncernen genomgående infriat – och genom åren har ett stort antal medarbetare tilldelats förtroende, utmanats och utvecklats inom företaget. Ett exempel är Philip Eliasson som började arbeta som snickare på Bygg & Konsult 2010.

– Jag jobbade ganska många år som snickare och läste en del kurser parallellt, bland annat inom psykologi, kvalitetsutveckling och ledarskap.

Sex år senare öppnade sig en möjlighet på kontoret, varpå Philip började jobba som kalkylator och projektledare 2016. Efter snart femton år på Bygg & Konsult, i nästan alla tänkbara roller, har Philip utrustats med precis rätt färdigheter för att leda företaget in i framtiden.

Skiftet ska också ses i ljuset av en medveten strategi från Bygg & Konsults sida – där en föryngring på flera ledande positioner bedömts vara gynnsam. Utnämningen av Michael Emanuelsson som arbetschef är ytterligare ett exempel på samma strategi. Att relativt unga, mycket kompetenta personer, ges stora förtroenden står inte i kontrast till att använda det djupa kunnande som finns hos företagets mer erfarna representanter. När Peter Eliasson nu lämnar vd-uppdraget blir han kvar i bolaget, i en roll som senior rådgivare med fokus på kundrelationer och teknisk rådgivning.

Hållbar utveckling på agendan

Att Bygg & Konsult byter vd innebär ingen dramatisk kursomläggning. Tvärtom konstaterar nyss tillträdde Philip Eliasson att företaget mår bra – och att planen är att fortsätta utvecklas i en alltmer hållbar riktning. Bland annat genom att ta elektrifieringen av fordonsflottan i mål och satsa ännu mer på det nya affärsområdet återbruk. Vidare är målsättningen att utveckla interna rutiner och processer, samt att renodla verksamheten för att medarbetarna ska kunna ägna ännu mer tid åt det de är riktigt bra på.

– Det är en väldigt spännande tid just nu, där mycket innovation sker och massor av initiativ tas, inte minst kopplat till den gröna omställningen. Bygg & Konsult ska fortsätta ligga i framkant så att vi utmanar både oss själva och branschen, avslutar Philip Eliasson.