Skip to main content
Älvstrandens Bygg är en del av Bygg och Konsult AB
Älvstrandens Bygg

En hållbar aktör

En av grundpelarna i Älvstrandens Byggs arbete är miljö och hållbarhetsfrågor. Byggsektorn står idag för ungefär en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och genererar en stor miljöpåverkan. Med den vetskapen kommer ett stort ansvar som aktör, och med ansvar kommer även en möjlighet till förändring – vilket vi är beredda att göra. Här ser vi en möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling genom lösningar och metoder som hjälper till att minska byggbranschens negativa miljöpåverkan.

HÅLLBARHET

Hur arbetar Älvstrandens Bygg med hållbarhet?

Bland byggföretagen i Västra Götaland vill vi ligga i framkant när det kommer till hållbarhetsarbete. Bland annat samverkar vi i Business Regions initiativ Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande – en social plattform där hållbara lösningar för en klimatneutral bransch öppet diskuteras. Vi har dessutom undertecknat avsiktsförklaringen för ”Handslaget”. Det innebär att vi ska vara ett klimatneutralt företag senast till år 2030, samt vara drivande för hållbart tänkande och genomförande inom vår region. Därutöver har vi tagit fram egna hållbarhetsmål, vilka vi alltid strävar efter att utveckla och utöka. Ett av dessa är att vi ska vara den 100 procent fossilfria aktören när det kommer till transporter och fordon senast 2025 – vilket vi aktivt arbetar med att förverkliga. 

Utöver detta har vi dessutom höga krav på avfallssortering och har lösningar för att återinföra byggspill och material inom företaget. Dessutom använder vi oss av miljövarudeklarationer (EPD), livscykelanalyser (LCA) och livscykelkostnader (LCC) för att verifiera och förbättra prestandan av våra lösningar under byggande, drift, underhåll och även avveckling. På så sätt kan vi identifiera de områden där de mest effektiva insatserna kan implementeras för att minska miljöpåverkan från en produkt.

HÅLLBARHET

Älvstrandens Byggs bidrag till FN:s globala mål

Idag är arbetet med de globala målen en central fråga för Sveriges kommuner, myndigheter och ett flertal andra aktörer. För Älvstrandens Bygg innebär det att vi behöver omvandla globala behov och ambitioner till konkreta affärslösningar lokalt där vi verkar.

Agenda 2030 och FN:s globala mål hjälper oss i arbetet med att skapa förändringar där de behövs som mest. Vi har identifierat de globala mål där vi har störst möjlighet att bidra genom koncernens samhällslösningar, samt elva ytterligare mål – vilka är grundläggande för vår verksamhet och vårt erbjudande. 

Uppdatering av Älvstrandens Byggs arbete med de globala målen kommer att redovisas löpande under denna sida.